Mentalbeskrivning av hund. 2012-04-29

1a. Kontakt, hälsning - 4
1b. Kontakt, samarbete - 4
1c. Kontakt, hantering - 4
2a. Lek1, leklust - 4
2b. Lek1, gripande - 3
2c. Lek1, dragkamp - 4
3a. Förföljande(1) - 2
3a. Förföljande(2) - 3
3b. Gripande(1) - 1
3b. Gripande(2) - 3
4. Aktivitet - 4
5a. Avst. lek, intresse - 3
5b. Avst. lek, Hot/agg. - 1
5c. Avst. lek, Nyfikenhet - 1
5d. Avst. lek, Leklust - 1
5e. Avst. lek, Samarbete - 1
6a. Överaskn., rädsla - 3
6b. Överaskn., hot/agg - 3
6c. Överaskn., nyfikenhet - 1
6d. Överaskn., kvarstående rädsla - 2
7a. Ljudkänsl., rädsla - 4
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet - 2
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla - 1
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse - 1
8a. Spöken., hot/agg. - 3
8b. Spöken., kontroll - 4
8c. Spöken., rädsla - 5
8d. Spöken., nyfikenhet - 2
8e. Spöken., kontakt - 4
9a. Lek2, leklust - 4
9b. Lek2, gripande - 3
10. Skott - 3