Utställning (se kritik längre ner)
-

Lydnad
-

Bruks
-

Mentalitet
-

Viltspår
-

Andra meriter
-

UTSTÄLLNINGAR 2018