Bilderna kan bli sällan uppdaterade här på hemsidan, men följ oss på instagram. Där uppdaterar vi ofta@saraleppanen

©
Bilderna som finns här på hemsidan är tagna utav mig (om inget annat anges) och är tagna med mobiltelefon och med min systemkamera.
Se, men inte röra.  Finns intresse för någon bild, så kontaka mig på mailen: saraleppanen@gmail.com